Gosa

“Bond voor alle gezinnen” betekent dat ook seniorgezinnen met oma’s en opa’s deel uitmaken van de gezinsbeweging.

Afhankelijk van hun persoonlijke levenssituatie formuleren zij bepaalde verwachtingen en hebben zij geëigende wensen naar de Gezinsbond toe.
Dit alles opvangen en kanaliseren is het werkterrein van “Grootouders- en seniorenactie (GOSA). Onze GOSA-leden vanaf 55 jaar ontvangen een apart jaarprogramma met info over alle activiteiten waaraan zij kunnen deelnemen.

Advertenties